Toegangskaarten via internet bestellen met MyTicket

MyTicket is een eenvoudige bestelfaciliteit waarmee toegangskaarten via het internet kunnen worden besteld. Het is vooral geschikt voor evenementen van amateurorganisaties. Het gebruik van de faciliteit is gratis, wel zijn er eenmalige setup-kosten per organisatie en per evenement.

Organisaties kunnen de bestelfaciliteit aanbieden op hun eigen website via een link, bijv. een button "kaartverkoop". Indien er geen eigen website beschikbaar is, kan evt. ook een aparte informatiepagina worden verzorgd.
Hieronder volgt een korte uitleg en een demonstratie. Meer informatie via  email
 
De bestelfaciliteit bestaat globaal uit 3 fases:

1. De bezoeker van uw website doet zijn bestelling middels een bestelformulier.

2. De bezoeker ontvangt automatisch een bevestigings-email met zijn ingevulde gegevens, een unieke reserveringscode en instructies omtrent betaling + evt. nadere informatie over het evenement. De organisatie ontvangt een kopie van deze email.

3. De organisatie van het evenement checked de binnengekomen betalingen en zorgt zelf voor correcte aflevering van de tickets via post, via email of anders.

NB Bij een klein aantal bezoekers kan evt. ook simpelweg toegang tot het evenement worden verleend adhv de meegebrachte bevestigings-email met reserveringscode.
 
Extra mogelijkheden:
De bestelgegevens worden opgeslagen in een database. De organisatie kan deze via internet raadplegen. Dit geeft meer overzicht m.b.t. de bestellingen en de database kan evt. op het evenement worden gebruikt voor controle-doeleinden. Bovendien kan een lijst van bestellingen worden uitgeprint.
 
Nog in ontwikkeling:
De bestelde tickets kunnen door de bezoekers zelf worden uitgeprint, nadat de betaling heeft plaatsgevonden. NB Hiervoor zoeken wij nog een "test-evenement".
 
Ervaar zelf hoe het werkt en klik op onderstaande buttons.

NB De database bevat een aantal pseudo-bestellingen en in deze demo-versie zijn diverse opties uitgeschakeld.
Bezoekers
Tickets bestellen
Organisatie
Bestel-administratie