Informatiepagina
Woonruimte huren of verhuren in Leeuwarden
Overzicht van informatiebronnen m.b.t. huren & verhuren van woonruimte in de stad Leeuwarden. Zowel voor huren van zelfstandige wooneenheden (woningen en appartementen) als voor kamers.

Deze pagina is onderdeel van een set. Kies svp 'home'.

Informatiebron Omschrijving Opmerking
• Sleutelpagina TIP! Huurwoningen en kamers in Leeuwarden:
Alle vraag en aanbod op een rij!
Volg evt. ook de beste huurtips via Twitter

De 'sleutels' geven directe toegang tot de informatie
(NB ook pagina voor Groningen)
• Database particulier Database van particuliere kamers & huurwoningen

Alleen voor beheerder(s)
• Kamerlijst (pdf) Lijst van de Gemeente Leeuwarden:
Panden met een vergunning voor kamerverhuur.
(meestal in gebruik als studentenhuizen)

Bij verhuur van drie of meer kamers in een pand (aan aparte huurders) is vergunning nodig.
• Kamers met kansen Wonen met coaching (voor jongeren 18-25 jaar)
Project van Zienn i.s.m. woningcorporatie Elkien

Partners: Opleidingscentra, Vrijwilligersservicepunt, Gemeente Leeuwarden
Woningcorporaties    
Woonfriesland WoonFriesland
(Ook voor oude woningstichtingen BWL en Patrimonium)

De "netwerkpunten" zijn alleen op afspraak geopend.
Tel: 088-9952222 (op werkdagen tijdens kantooruren)

Correspondentie:
Postbus 91
9000 AB Grou


Hoofdkantoor (alleen zakelijk):
Oedsmawei 26
9001 ZJ Grou

Social media:
Twitter
Facebook
Elkien
Elkien (vroeger: Nieuw Wonen Friesland)
De Eenhoorn 4
8932 NX Leeuwarden
T: 0513-635735

(Postadres: zie Hoofdkantoor)


Hoofdkantoor:
De Opslach 69
Postbus 836
8440 AV Heerenveen
T: idem
Palet
(seniorenwoningen)
Stichting Palet (homepage)
Centra voor wonen,zorg en welzijn.
Alleen woningaanbod voor ouderen.
Diverse lokaties (zie ook Habion)
Hoofdkantoor:
Stichting Palet
Badweg 1
Postbus 1097
8900 CB Leeuwarden

Woonzorg
(seniorenwoningen)
Woonzorg Nederland
Alleen woningaanbod voor ouderen in lokaties:
Greunshiem en Wijlaarderhof
Hoofdkantoor:
Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH Amstelveen

Makelaars/beheerders  
Sleutelpagina Leeuwarden

Zie aldaar onder de rubrieken:
Makelaars (verhuur) + Beheerders
 
Huurdersbelangen    
Nieuw Elan Huurdersplatform Nieuw Elan:
Overkoepelend orgaan van huurders van
Elkien, Habion en Noorderbreedte.

Schoolstraat 2
8911 BH Leeuwarden
T: 058-2159119
Bewonersraad Friesland Overlegorgaan voor o.a. huurders van 'WoonFriesland' Wijnhornsterstraat 39
8932 EX Leeuwarden
T: 058-2165457

Algemene informatie    
Heffingen Leeuwarden (pdf) Informatie en tarieven m.b.t. belastingen en heffingen van de Gemeente Leeuwarden

 
Huurteam Leeuwarden Het Huurteam helpt bij vaststellen van o.a. huurprijs, all-in huren, servicekosten en onderhoudsstaat Schoolstraat 2
8911 BH Leeuwarden
T: 058-2132415

Huurcommissie (VROM)De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Voor kamers zie ook: kamerverhuur
Postbus 16495
2500 BL Den Haag

T: 0800-4887243

Huurverhoging per 1 juli Vraag en antwoord op de website van de Rijksoverheid

 
Huurtoeslag ('huursubsidie') De huurtoeslag is een regeling van de Belastingdienst
Hoeveel huurtoeslag is mogelijk ? Maak een proefberekening

 
Juridisch loket Juridische informatie en advies o.a. bij problemen of geschillen m.b.t. huur en verhuur van woonruimte

Zuidersingel 2
8911 AV Leeuwarden
Huurgeschil Advies bij conflicten m.b.t. huren van woonruimte  
Huurtips voor Leeuwarden zijn beschikbaar via Twitter:
Disclaimer:
De informatie op deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het gebruik van deze informatie is echter geheel voor eigen risico. Samensteller kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor evt. directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze website. Samensteller is niet verantwoordelijk voor via deze website te benaderen informatiebronnen van derden.
gewijzigd: 12-09-2018