eco index
Onderzoek, advies en informatie over de zuivering
van afvalwater m.b.v. helofytenfilters
overzicht
helofytenfilters
email
 
 grote lisdodde
Typha latifolia
 

riet
Phragmites australis
 

smalle waterpest
Elodea nuttallii
 

tenger fonteinkruid
Potamogeton pusillus
 

gedoornd hoornblad
Ceratophyllum demersum
 
 
Texel - Everstekoog project
De nabehandeling van RWZI-effluent tot bruikbaar
oppervlaktewater in een moerassysteem op Texel
Proefschrift en promotie

Proefschrift en promotie:
Dr. Ing. Sylvia Toet

8 september 2003
Universiteit Utrecht
Algemene informatie (+ fotoalbum)
Poster (© Universiteit Utrecht)
Ruud Kampf (HHNK)
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierDatabase
Database helofytenfilters De database bevat o.a. de bovengenoemde items.
Voeg evt. zelf nieuwe informatie toe !

   
  ©1999-2017 Compris